Principes

Om ruimte te geven aan complexiteit en richting te geven aan organisaties waarin menszijn centraal staat, past Ikidea vier principes toe. Zie deze principes als het uitgangspunt waar vanuit we alles doen. 


A. Heb een evolutionair dOel
Waarin Menszijn centraal staat

Organisaties zijn gewend te denken vanuit de klant. Dat is hun eigen perspectief. In een wereld waarin informatie leidend is, is de klant degene die het heft in handen heeft. Door deel te worden van zijn leefwereld en van daaruit diensten en producten met elkaar te ontwikkelen ontstaat een duurzame relatie die van toegevoegde waarde is. Door de mens weer te zien, ben je als organisatie in staat tot persoonlijk contact tot tevredenheid van beide kanten.


B. Vertrouw je mensen
En wees betrouwbaar

Vertrouwen is de absolute voorwaarde in een persoonlijke menselijke relatie. Je wilt weten waar je aan toe bent. In hoge mate kunnen voorspellen wat je mag verwachten. Door betrouwbaar te zijn ontstaat er een robuuste relatie. Betrouwbaar door waar te maken wat je zegt. 


C. Wees adaptief
Koester innovatie en heterogeniteit

Wij denken dat de organisatie moet meebewegen met de wensen van de klant en de veranderende omgeving. Dat betekent flexibel organiseren in plaats van steeds energie te steken in het veranderen van de organisatie. Stop met reorganiseren, speel in op de mens. Maak de organisatie robuust waar nodig en flexibel waar het kan. Flexibel door het introduceren van heterogeniteit in reorganisatie zonder de voorspelbaarheid op te geven.


D. Iedereen is gelijkwaardig in eigenheid
Middels zelforganisatie

We weten het. Als je de mens in de medewerker en de klant koestert dan ontstaat er ruimte voor iemand om in zijn kracht te gaan staan. Om het maximale uit zichzelf te halen omdat hij of zij intrinsiek gemotiveerd is. Omdat je je dan als gelijkwaardige behandeld voelt, je erbij hoort en kan meedoen. Zelforganisatie brengt zoveel meer op, maar vraagt om vertrouwen en het zien van iemand behoeftes en talenten.