Heelheid

Heelheid gaat om de mens en systeem als geheel. Een mens is ten diepste een sociaal wezen dat gezien en gehoord wil worden, erbij wil horen en er toe wil doen. Als kind, vader of moeder, als burger, als werknemer of werkgever, als in iedere rol die hij of zij vervult in de maatschappij. Ontneem deze waarden en de mens zal zich verloren voelen. U bent een klant kwijt. Aandacht geven, elkaar ontmoeten en leren kennen en samen beleven, dat slaat een brug naar een affectieve relatie. 

In veel organisaties is echter het rationele ver boven het emotionele, het intuïtieve en het spirituele geplaatst. Het ontneemt daardoor de ruimte voor heelheid met als gevolg dat de klant zich niet erkend voelt in hetgeen de organisatie zegt. Vertel een verhaal, een mythe waarmee mensen zich kunnen identificeren. Maak dat verhaal waar door te doen waarvoor je staat, de verwachting te honoreren ook als het fout gaat. Ook dat is heelheid, het lef om te erkennen wat fout gaat en dat recht te zetten naar eer en geweten.