Werken vanuit menszijn

Ikidea bouwt aan organisaties en diensten waarin het perspectief van mens-zijn centraal staat. Veel bedrijven en overheidsdiensten spreken over de klant of client vanuit het perspectief van hun eigen organisatie. Zo hebben we dat geleerd en succesvol toegepast. Alleen de toekomst vraagt een ander perspectief. De klant komt als persoon centraal te staan. Bedrijven en overheden moeten zich daaromheen organiseren in netwerken. Ikidea stuwt innovatiekracht, blaast nieuwe ideeën in, ontwikkelt uw medewerkers en management via beleving en laat innovatie wortelen in uw organisatie.

Hoe kan ik met mijn organisatie het verschil maken voor mijn klant in een tijd waarin alles razend snel verandert? Waarin zo veel meer mogelijk is met de nieuwste technologieën? Waarin mijn klant verwacht dat ik zijn unieke situatie volledig begrijp en bedien? Met u openen wij een wereld van nieuwe ideeën en mogelijkheden. Wij nemen u mee in een wereld van orde en chaos waarin steeds meer met elkaar samenhangt. Samen met u brengen wij complexiteit terug naar eenvoud in uw werkprocessen en uw strategie.  

Wat doen we

 • We creëren producten en diensten in data-analytics en virtual reality
 • We doen mee in de veranderopdracht van uw organisatie
 • En geven speeches en training

Hoe doen we dat

 • Door met u aan de slag te gaan met de voeten in de modder
 • Door het menszijn centraal te zetten
 • Door gebruik te maken van de onordelijke, dynamische en menselijke processen in uw organisatie
 • Door de ondersteuning van de nieuwste technologieën
 • Door complexiteit te vertalen in eenvoud

 

  Geïnteresseerd? Bel+316 24 655 389 Of email:  peterwinkelman@ikidea.nl

  Inspirerend, vernieuwend en leuk.
  Goed die spiegel die geboden werd.
  — Deelnemer summerschool 'integrale aanpak - een perspectief van menszijn'
  “ Verander niet het landschap waarin je werkt,
  maar je eigen perspectief om haar anders te zien.”

  Onze Missie

  Ikidea wil de wereld verbeteren door organisaties leren om te gaan met complexiteit en dynamiek die voortvloeien uit het nieuwe technologisch tijdperk. Niet door de technologie aan te bieden maar door een andere manier van kijken organisaties rijp te maken om hun werkprocessen en strategie in te richten op dat nieuwe tijdperk. Niet de belofte van een 'magic bullet' maar wel een nieuwe manier van kijken om ideeën en mogelijkheden te genereren voor een adaptieve aanpak.

   

  Principes voor organisatie

  Om ruimte te geven aan adaptiviteit en tegelijkertijd richting te geven aan organisaties werken Ikidea vanuit richtinggevende principes. Het komt terug in alles wat we doen en houdt ons op koers. Deze principes vertalen we naar vier opgaven die organisaties oppakken die werken vanuit menszijn.

  A. Heb een evolutionair doel waarin de mens centraal staat

  B. Wees betrouwbaar

  C. Wees adaptief

  D. Iedereen is gelijkwaardig in eigenheid 


  Casussen

  ENERGIETRANSITIE

  De energiewereld heeft onderling een convenant gesloten waarin de ambities zijn verwoord voor een milieuvriendelijke energietransitie. Ikidea heeft leiders van onder andere Shell, ENECO en energiebedrijven meegenomen in het toepassen van complexiteit in de praktijk waardoor ideeën over tafel gingen buiten de bestaande paden.

  Criminele Jeugdgroepen

  Jeugdcriminelen zijn als netwerken georganiseerd. VenJ koos er voor haar aanpak te spiegelen aan de jongeren, wat een uniek programma (2011-2016) heeft opgeleverd. De jeugdgroepen in Nederland zijn meer dan gehalveerd (-65%). Centraal in de aanpak stonden grenzen stellen (justitiele aanpak) en perspectief bieden (sociale aanpak). Dat vraagt om een integrale aanpak waarbij organisaties elkaar als gelijkwaardige partners accepteren.

  ENECO in tranisitie

  Eneco beseft dat over een aantal jaar haar rol als energieleverancier aan de particulier fundamenteel veranderd is. Hoe bouw je een nieuwe business case rondom de mens en zijn energiebehoefte. Met 150 managers zijn we aan de slag gegaan om nieuwe ideeën te genereren. Het resultaat is samenwerkingsafspraken met hele nieuwe partners voor Eneco, maar logische partners voor de klant.

  “De kracht van systemisch werken
  Soms heb je zo’n bijzonder moment. Vandaag had ik er zo eentje. Ik werd gebeld door een opdrachtgever waar ik een jaar geleden een opdracht voor had uitgevoerd. Het betrof een veranderingsproces waarbij een team gevormd werd met mensen uit verschillende teams. Er waren 3 seniore medewerkers die volledig met de hakken in het zand gingen. Ik heb een hele dag met deze mensen gewerkt en heb daar de principes van het systemisch (opstellingen) werken toegepast. Het was een hele bijzondere dag weet ik mij als de dag van gisteren te herinneren. De dag na de training belde dezelfde opdrachtgever mij ook destijds. “Het was alleen maar erger geworden”. Nu een jaar later nam die opdrachtgever de moeite om mij weer te bellen. Hij vertelde mij dat de eerste periode lastig was, maar dat er daarna langzaamaan iets begon te veranderen. De sfeer in het team veranderde in positieve zin. Er heerst een steeds proactievere sfeer en van alle negativiteit is nu al in geen tijden meer sprake van. Hij gaf aan dat dit team nu een voorbeeld was geworden voor zijn andere teams. Hij gaf ook aan dat hij sterk het gevoel had dat dit alles te maken had met wat ik die dag, een jaar geleden, in gang had gezet. En dat is nu het mooie en ook het ongrijpbare van het systemisch werken, het opstellingenwerk. Er gebeurt zo’n dag systemisch ontzettend veel, het is ongrijpbaar en het werkt nog tijden door. En hoe leg je dat nu uit aan een nieuwe opdrachtgever... Een mega opsteker voor het opstellingenwerk waar ik een stevig pleitbezorger van ben als het om diepgaande veranderingsprocessen gaat. Met dank aan deze opdrachtgever die de moeite nam om mij een jaar na dato te bellen om mij dit te vertellen.”
  Peter Winkelman

  Peter Winkelman

   

  Bel - dan doen we een koffie

  +316 24 655 389
   

  Of Email

  peterwinkelman@ikidea.nl
  info@ikidea.nl