Complexiteit

Beter inzicht in dynamische systemen kan een ander perspectief brengen in complexe vraagstukken. Het is niet de belofte van een magic bullet, wel de belofte van nieuwe inzichten en concreet handelingsperspectief. Het is een benadering van kleine veranderingen die grote gevolgen kunnen hebben. Alsof een bal balanceert op de top van de heuvel en met een klein zetje de heuvelafwaarts rolt. Juist het durven zetten van deze kleine haalbare stappen naar vooraf onzekere resultaten geeft controle, inzicht, inspiratie en betrokkenheid.

Ikidea heeft zich verdiept in de betekenis van de complexiteitstheorie als vertrekpunt voor organisaties en netwerken. Welk profijt kun je hieruit trekken? Hoe kun je complexe vraagstukken terugbrengen naar eenvoud die een mate van voorspelbaarheid geeft en daarmee (be)grip op de eigen organisatie en het netwerk waarin je opereert.

 
 
 

Principes

Om ruimte te geven aan complexiteit en richting te geven aan organisaties waarin menszijn centraal staat, past Ikidea vier principes toe. Zie deze principes als het uitgangspunt waar vanuit we alles doen. 


A. Heb een evolutionair dOel
Waarin Menszijn centraal staat

Organisaties zijn gewend te denken vanuit de klant. Dat is hun eigen perspectief. In een wereld waarin informatie leidend is, is de klant degene die het heft in handen heeft. Door deel te worden van zijn leefwereld en van daaruit diensten en producten met elkaar te ontwikkelen ontstaat een duurzame relatie die van toegevoegde waarde is. Door de mens weer te zien, ben je als organisatie in staat tot persoonlijk contact tot tevredenheid van beide kanten.


B. Vertrouw je mensen
En wees betrouwbaar

Vertrouwen is de absolute voorwaarde in een persoonlijke menselijke relatie. Je wilt weten waar je aan toe bent. In hoge mate kunnen voorspellen wat je mag verwachten. Door betrouwbaar te zijn ontstaat er een robuuste relatie. Betrouwbaar door waar te maken wat je zegt. 


C. Wees adaptief
Koester innovatie en heterogeniteit

Wij denken dat de organisatie moet meebewegen met de wensen van de klant en de veranderende omgeving. Dat betekent flexibel organiseren in plaats van steeds energie te steken in het veranderen van de organisatie. Stop met reorganiseren, speel in op de mens. Maak de organisatie robuust waar nodig en flexibel waar het kan. Flexibel door het introduceren van heterogeniteit in reorganisatie zonder de voorspelbaarheid op te geven.


D. Iedereen is gelijkwaardig in eigenheid
Middels zelforganisatie

We weten het. Als je de mens in de medewerker en de klant koestert dan ontstaat er ruimte voor iemand om in zijn kracht te gaan staan. Om het maximale uit zichzelf te halen omdat hij of zij intrinsiek gemotiveerd is. Omdat je je dan als gelijkwaardige behandeld voelt, je erbij hoort en kan meedoen. Zelforganisatie brengt zoveel meer op, maar vraagt om vertrouwen en het zien van iemand behoeftes en talenten.

 
 

Heelheid

Heelheid gaat om de mens en systeem als geheel. Een mens is ten diepste een sociaal wezen dat gezien en gehoord wil worden, erbij wil horen en er toe wil doen. Als kind, vader of moeder, als burger, als werknemer of werkgever, als in iedere rol die hij of zij vervult in de maatschappij. Ontneem deze waarden en de mens zal zich verloren voelen. U bent een klant kwijt. Aandacht geven, elkaar ontmoeten en leren kennen en samen beleven, dat slaat een brug naar een affectieve relatie. 

In veel organisaties is echter het rationele ver boven het emotionele, het intuïtieve en het spirituele geplaatst. Het ontneemt daardoor de ruimte voor heelheid met als gevolg dat de klant zich niet erkend voelt in hetgeen de organisatie zegt. Vertel een verhaal, een mythe waarmee mensen zich kunnen identificeren. Maak dat verhaal waar door te doen waarvoor je staat, de verwachting te honoreren ook als het fout gaat. Ook dat is heelheid, het lef om te erkennen wat fout gaat en dat recht te zetten naar eer en geweten.