Complexiteit

Beter inzicht in dynamische systemen kan een ander perspectief brengen in complexe vraagstukken. Het is niet de belofte van een magic bullet, wel de belofte van nieuwe inzichten en concreet handelingsperspectief. Het is een benadering van kleine veranderingen die grote gevolgen kunnen hebben. Alsof een bal balanceert op de top van de heuvel en met een klein zetje de heuvelafwaarts rolt. Juist het durven zetten van deze kleine haalbare stappen naar vooraf onzekere resultaten geeft controle, inzicht, inspiratie en betrokkenheid.

Ikidea heeft zich verdiept in de betekenis van de complexiteitstheorie als vertrekpunt voor organisaties en netwerken. Welk profijt kun je hieruit trekken? Hoe kun je complexe vraagstukken terugbrengen naar eenvoud die een mate van voorspelbaarheid geeft en daarmee (be)grip op de eigen organisatie en het netwerk waarin je opereert.